Día Internacional LGTBI-fòbia 2021

Publicado por l'horgull en

MANIFEST CONTRA L’LGTBI-FÒBIA
LECTURA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
17 DE MAIG DE 2021, 18’30H.
L’Horgull

La ciutat de L’Hospitalet celebra el 17 de maig el Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia, tot recordant la jornada en què, al 1990, l’Organització Mundial de la Salut erradicà l’homosexualitat de la seva llista de malalties mentals.

Malgrat que hem canviat de segle i que fa dècades que lluitem, encara ens queda un llarg camí per recórrer. Els progressos han estat importants en matèria de diversitat sexual, afectiva, de gènere, així com en matèria de protecció legal i de garantia de drets. Els hospitalencs i hospitalenques, davant d’algunes idees de retrocés que ens neguen les fites assolides i els nostres drets fonamentals com a col·lectiu, hem d’estar atents per a combatre qualsevol context, situació o realitat política que vulneri els drets de les persones LGTBI, especialment, en totes aquelles manifestacions que es tradueixen com a masclisme, discriminació, rebuig a la diversitat o fins i tot violència (no sols la directa, sinó també l’estructural o cultural). L’Hospitalet de Llobregat és una ciutat integradora que promou i propugna la igualtat i la convivència i que troba en el comportament cívic el seu fonament. En aquest sentit, cal consolidar la nostra ciutat com un espai de respecte a la diversitat sexual, afectiva i de gènere, on cal promoure una visió social i humana més enllà de l’heteronormativitat i el binarisme.

S’ha de continuar treballant incansablement amb els col·lectius més vulnerables, també amb aquelles persones LGTBI que, a causa de la pandèmia, han vist agreujades les seves problemàtiques vitals i socials, moltes de les quals són derivades de la seva condició sexual. Si bé és cert que la Llei 11/2014 i el treball associatiu ha servit per acompanyar i garantir els drets del col·lectiu, cal encara que el Govern de la Generalitat desplegui el reglament de la llei per fer-la efectiva i reforçar el seguiment, l’assessorament, l’acompanyament i l’assoliment de les reclamacions i les propostes que poden fer més senzilla, completa i digna la vida de les persones LGTBI.

ALISE

Cal assenyalar, especialment, que la pandèmia ha forçat els espais de convivència, no sempre adequats ni segurs per a la vida quotidiana. Això ha comportat una repressió personal, especialment entre la joventut. La pandèmia ha tingut també com a conseqüència un confinament sexual i afectiu, ja que moltes persones han patit i pateixen encara un fingiment forçós davant de la seva família, companys de feina o cercles de convivència. És evident que aquest procés ha agreujat l’estat anímic i emocional de moltes persones del col·lectiu, per la qual cosa reclamem que les administracions vetllin i treballin en l’acompanyament d’aquestes persones. Necessitem aprofundir en l’ajuda psicològica a infants i adolescents, sobretot en tots aquells temes relacionats en com s’afronta la sexualitat del jovent en situacions en què el món personal es redueix i es limita a un espai personal, que no sempre és amable i confortable per a la realització individual.

Tampoc no podem oblidar-nos de les persones grans, un dels col·lectius que ha estat més colpejat per la pandèmia. La situació de confinament i d’aïllament pot haver abocat moltes persones a un procés d’involució personal, complexa pel seu context històrico-social, que pot aprofundir la sensació de solitud i de manca de vincles afectius. No podem obviar aquesta situació i hem de demanar que, des de les institucions, es treballi per lluitar contra l’estigmatització, la vulnerabilitat sexual-afectiva o la “rearmarització” de les persones grans i les seves relacions humanes.

Les Bruixes

L’any 2021 també ha d’esdevenir l’any de la lluita trans. Cal tenir en compte que les persones trans, per la seva identitat que qüestiona el binarisme de gènere, tenen grans dificultats socials.

Les persones trans s’han convertit, desgraciadament, en una diana d’odi que no pot ser tolerada ni acceptada. La ciutat de L’Hospitalet necessita aprofundir en la seva relació amb els veïns i veïnes trans, a qui hem de defensar i als qui hem d’ajudar en tots els seus processos vitals. Cal treballar, des de la pedagogia, pel reconeixement a la diversitat dels cossos, per una nova conceptualització social del gènere i per evitar el cisgenerisme com a norma.

La pandèmia, a més, ha agreujat algunes problemàtiques cronificades com la situació d’atur.

Resulta imprescindible implementar polítiques socials i laborals que s’adrecin, estrictament, al col·lectiu trans. Cal centrar-nos, de manera molt específica, en les empreses i organitzacions per tal d’invertir recursos per a la inserció laboral trans.

En relació a les persones LGTBI migrades, cal que tinguem present que, sovint, venen fugint de la discriminació i dels reptes socials i afectius que presenten en molts casos els seus països d’origen.

La ciutat de L’Hospitalet també afronta el repte de la ciutat digital. Les xarxes socials s’han convertit en veritables abocadors d’odi. Aquesta espiral d’odi també s’ha traslladat al col·lectiu LGTBI, per la qual cosa hem de buscar fórmules col·lectives per a reduir les amenaces, les agressions, l’assetjament, el descrèdit, la difusió d’estereotips o l’estigmatització. Hem de treballar per reduir els atacs que es difonen a les xarxes socials. En aquest sentit, s’ha de construir un relat pedagògic contra l’odi i la intolerància.

En relació amb els discursos d’odi de les xarxes, molt relacionats amb el creixement de l’ultradreta, la ciutat ha de convertir-se en un espai lliure de feixismes i d’idees totalitàries que neguen, també, els drets fonamentals de les persones LGTBI. El problema del feixisme polític no és invisible i cal que li donem resposta.

L’Horgull

Per últim, és important que en aquest 2021 seguim apostant per la recerca mèdica i clínica vers al col·lectiu LGTBI. Sentim més que mai la necessitat de seguir investigant en la recerca per a la lluita contra el VIH: la prevenció, la detecció i la intervenció. Necessitem, també una capacitat governamental activa basada en la solidaritat, l’empatia, el suport emocional i la convivència.

ALISE

La pandèmia no pot deixar ningú enrere i tampoc el col·lectiu LGBTI, a qui hem de donar-li una resposta organitzada i col·legiada que faci de la ciutat un espai òptim per redescobrir i consolidar la convivència, incloent-hi gais, lesbianes, bisexuals, trans i intergèneres mitjançant accions conjuntes, fent de la diversitat un element que cal incorporar al dia a dia, adoptant sempre una mirada interseccional i solidària entre persones.

Les Bruixes

Així doncs, en el dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, acabem aquest manifest recordant que L’Hospitalet és una ciutat amiga i que, des de les seves institucions, i amb la col·laboració de les seves entitats, associacions i de la pròpia ciutadania, cap discriminació o agressió per motiu d’identitat, d’orientació o qualsevol altra condició personal, quedarà sense resposta, ni aquí ni enlloc!